Podstawa prawna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pro Vobis” w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną do rejestru Pomorskiego Kuratora Oświaty, działa w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.), jak również akty prawne wydane na tej podstawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.843, oraz z 2016r. poz.1278).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w publicznych szkołach (Dz.U.z 2017r. poz.1534).
Statut Poradni
Inne przepisy prawa
Poradnia, jako niepubliczna placówka oświatowa, wypełnia zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa , a jej działalność prowadzona jest w zakresie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Na mocy obowiązujących przepisów Poradnia posiada określone uprawnienia:Prowadzenie badań, konsultacji, terapii
Wydawanie opinii
Wspieranie szkół i placówek oświatowych
Prowadzenie działań szkoleniowych
Innych, przewidzianych przepisami prawa
Znajdź nas na Facebooku