Aktualności

Zapraszamy

Osoby dorosłe  i nauczycieli na pierwszy trening redukcji stresu w oparciu o technikę Mindfulness/Uważność

Dzięki treningowi Uważności:
·         zredukujesz stres,
·         zmniejszysz niepokój,
·         nauczysz się nawiązywać kontakt z samym sobą w sferze myśli, uczuć i doznań z ciała
·         rozwiniesz umiejętność koncentracji
·         nauczysz się być Uważnym i dostrzegać własne potrzeby
·         poznasz skuteczną metodę radzenia sobie z trudnymi emocjami
·         zdobędziesz większą sprawność w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami poprzez zmianę ich postrzegania
·         zredukujesz wewnętrzne napięcia wynikające z doświadczania trudnych emocji
·         pozbędziesz się nawet bólu fizycznego
Zapraszamy również nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić technikę Mindfulness/Uważności do pracy z uczniami
 
Dzięki treningowi Mindfulness Państwa uczniowie:
·         Nauczą się doskonale koncentrować
·         Zredukują poziom stresu
·         Nauczą się właściwie wyrażać emocje
·         Poprawią relacje z kolegami
·         Poprawią percepcję
·         Nauczą się być Uważnym
·         Zredukują wewnętrzne napięcia utrudniając funkcjonowanie szkolne
·         Zmniejszą poziom lęku
 
Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o dokonanie zgłoszenia przesyłając informację na adres: zgloszenia@provobis.com.pl . Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 listopada 2019 roku. O ile nie zbierze się wymagana grupa uczestników zajęciom zostaną odwołane
W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie, który trening został przez Państwa wybrany:
1.Trening Uważności dla dorosłych
2.Trening Uważności dla nauczycieli
 
TERMIN
1.Trening Uważności – 26 listopada 2019 roku godzina 17.00-19.00
2.Trening Uważności dla nauczycieli – 25 listopada 2019 roku godzina 17.00 – 19.00
 
 
ORGANIZACJA
1.Trening Uważności - Spotkania odbywać się będą  cyklicznie – raz w tygodniu
2.Trening Uważności dla nauczycieli – 2 spotkania treningowo -informacyjne
KOSZT
1.Trening Uważności – 30 zł/spotkanie  ( miesięczne 120 zł za 4 spotkania)– wymagana grupa min. 10 osób
2.Trening Uważności dla nauczycieli – 150 zł/całość-wymagana grupa min.10 osób
Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane drogą elektroniczną, jednocześnie zostaną poproszone o dokonanie wpłaty na konto organizatora.
 
Prowadzący
Jacek Ozimek – trener uważności, specjalista psychologii pozytywnej, certyfikowany konsultant psychoterapii (WAPP), certyfikowany socjoterapeuta, superwizor NPPP. W Polsce i Europie uczestniczył w projektach artystyczno-rozwojowych i teatralnych, prowadził mistrzowskie warsztaty w oparciu o opracowany przez siebie program: ”Przestrzeń Głosu-Głos w Przestrzeni”; ”Poprzez głos do samego siebie”. Wykładowca „South Baltic Academy Independent Theater”.W Starogardzie w latach 2018-2019  prowadził cykl seminariów pn. „Spotkania z Psychoterapią” , a także cykl seminariów dla nauczycieli i rodziców pn. „Porozmawiajmy o…”. Przeprowadził łącznie ponad 600 godzin zajęć szkoleniowych, seminariów, warsztatów specjalistycznych ponad 1000 godzin zajęć warsztatowo-rozwojowych. Wykładowca akademicki.
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy na program nieodpłatnych badań przesiewowych dzieci i młodzieży

SPRAWDŹ - ZROZUM - DZIAŁAJ

ROZWÓJ MOWY-DYSLEKSJA-AUTYZM-ADHD-DEPRESJA-NERWICA-PROBLEMY ZACHOWANIA
 
Termin: 16.11.2019 

Godzina: 10:00 - 18:00

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

                "PRO VOBIS"

Zapisy: +48 792 590 726 lub zgloszenia@provobis.com.pl

Mogą Państwo skorzystać również z formularza zgłoszeniowego.

Juz w listopadzie 2019 roku

 I Dzień Otwarty

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pro Vobis w Starogardzie

Po długiej pracy powstała książka

obrazująca dzieje starogardzkiego harcerstwa w latach 1921-1959 -ma to związek z obchodami 100- lecia harcerstwa w Starogardzie, które przypada w roku 2021.

Kochani


jesteśmy w trakcie przygotowań do sporej akcji "Sprawdź-Zrozum-Działaj" - realizować będziemy badania przesiewowe w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu, zagrożenia dysleksją rozwojową. Realizować będzie także badania przesiewowe zagrożenia depresją.

Z pewnością potrzebni będą wolontariusze!!!!!
Już niebawem szczegóły.

Zaproszenie na seminarium- II Edycja Spotkań z Psychoterapią


Temat - "Wymiary modelowania"

1.Termin - 25,26,27.09.2019 w godz. 16-19
2. Miejsce -Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie
3. Opłata - 150zł./całość - prosimy o wpłatę na konto Stowarzyszenia 
4. Nr konta: 43 1870 1045 2083 1061 8814 0001
5.Prowadzący -Jacek Ozimek
6. Zapisy - przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@provobis.com.pl

"Specjalista wsparcia - poziom podstawowy"


Przewiduje się organizacje 40 godzin spotkań szkoleniowych. Uczestnicy uzyskują certyfikat Specjalisty wsparcia na poziomie podstawowym.
1.Organizacja - 10 spotkań po 4 godziny każde
2. Miejsce -Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie
3. Opłata - 250/całość - prosimy o wpłatę na konto Stowarzyszenia 
4. Nr konta: 43 1870 1045 2083 1061 8814 0001
5. Zapisy - przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@provobis.com.pl
6.Terminy –
• 16 ,17.10.2019 g.16-20;
• 13,14.11.g.16-20;
• 11,12.12.2019 g.16-20;
• 12,13.02.2020 g.16-20;
• 11,12.03.2020 g.16-20


Uczestnicy każdego ze szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty

Terapeutyczne techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno- motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do pobudzenia układu nerwowego.

Założeniem metody jest m.in.:
Ø uruchomienie naturalnych mechanizmów neurorozwojowych
Ø samoregulacja organizmu i radzenie sobie ze stresem, zarówno aktualnym, jak i chronicznym i dlatego może być stosowana u osób z zespołem stresu pourazowego
Ø aktywizowanie procesów samoświadomości
Ø usuwanie zakłóceń w odbiorze wrażeń dotykowych
Ø relaksujące i wyciszające oddziaływanie na układ nerwowy (działanie antystresowe)
Ø wpływ na stabilność emocjonalną (napady złości, tendencje depresyjne).

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz wsparcia procesów poznawczych i kształtowania się osobowości.
Może być wykorzystywana u dzieci i dorosłych m.in. z:
· porażeniami mózgowymi
· autyzmem
· zachowaniami agresywnymi
· ADHD
· lękami, fobiami
· trudnościami w nauce
· zaburzeniami mowy
· niepełnosprawnością intelektualna
· opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym
· zaburzeniami integracji sensorycznej

Trwa nabór na Akademię Redukcji Stresu

1.Termin - 1.spotkanie 9.10.2019 godz. 16-19
2.Miejsce Pomorska Szkoła Wyższa
3.Organizacja - przewiduje się organizację 8 spotkań akademii - 1 spotkanie 9.10.2019 g. 16- 19
4.Zapisy - przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@provobis.com.pl
5.Opłata - 200/całość - prosimy o wpłatę na konto Stowarzyszenia 
6.Nr konta: 43 1870 1045 2083 1061 8814 0001

Znajdź nas na Facebooku