Nasza działalność

Możesz wesprzeć nasze działania

Dokonując wpłaty dowolnie ustalonej przez Ciebie kwoty na rachunek Stowarzyszenia:

43 1870 1045 2083 1061 8814 0001

w tytule wpłaty wpisując: Na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zostań Wolontariuszem i pomóż nam w realizacji działań

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem w Stowarzyszeniu i pomóc nam realizować działania napisz do nas lub odwiedź nas w siedzibie.

Czekamy na Ciebie!

Szanowni Państwo

 

Pragniemy przedstawić Państwu główne idee naszych działań. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka „Wśród Równych” w Starogardzie Gdańskim powstało, by wspierać, rozwijać, edukować. Tak najogólniej można określić obszar naszych działań:
Wsparcie, Edukacja, Rozwój.
 
WSPARCIE
To świadczenie wszelkich działań diagnostycznych i terapeutycznych, a w tym:
·         Diagnoza i terapia dysleksji, dyskalkulii i innych dysfunkcji neurorozwojowych utrudniające funkcjonowanie szkolne. Diagnozę w tym zakresie prowadzimy również dla osób dorosłych
·         Diagnoza i terapia ADHD i ADD.
·         Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Proces diagnostyczny opiera się o wymagane i sprawdzone procedury, a prowadzony jest przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych
·         Psychoterapia, wsparcie psychologiczne i socjoterapia dla dzieci młodzieży i dorosłych
·         Diagnoza i terapia zaburzonych i nieprawidłowych zachowań dzieci i młodzieży
·         Diagnoza i terapia logopedyczna
·         Diagnoza i terapia mutyzmu i afazji dzieci
·         Prowadzimy konsultacje, grupy wsparcia
·         Prowadzimy działania, których celem jest wspieranie szkół i przedszkoli
·         Prowadzimy działania badawcze, a w tym różnorodne badania przesiewowe
·         Wydajemy opinie zgodnie z obowiązującym prawem
·         Prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i działa z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
·         Prowadzenie wczesnej interwencji logopedycznej
 
W naszym gronie są psychologowie, pedagodzy i logopedzi, a także inni specjaliści odpowiednio przygotowani i posiadający doświadczenie w prowadzeniu takich działań.
 
EDUKACJA
To świadczenie wszelkich działań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem indywidualnych kompetencji:
·         Szkolenia, seminaria kursy kompetencyjne dla nauczycieli i rodziców
·         Seminaria metodyczne dla nauczycieli
·         Kursy, szkolenia, seminaria, których celem jest profilaktyka, a szczególnie depresji, nerwicy, samobójstw dzieci i młodzieży
·         Prowadzenie wszelkich działań, których celem jest przeciwdziałanie i profilaktyka przemocy
·         Prowadzenie różnorodnych konferencji specjalistycznych, dla rodziców, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji
·         Prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych i zespołów pracownikó
 
ROZWÓJ
To świadczenie wszelkich działań, których celem jest rozwój indywidualnych i grupowych kompetencji. Działania w tym obszarze realizowane są w oparciu o założenia psychologii pozytywnej.
·         Prowadzenie indywidualnych i grupowych superwizji dla rodziców i nauczycieli
·         Prowadzenie grup rozwojowych dla rodziców, a w tym dla młodych rodziców
Mamy nadzieję, że proponowany przez nas zakres działań będzie dla Państwa interesujący.
 
Prezes Zarządu –Sławomira Szwarc
Wiceprezes Zarządu – Oliwia Leszmann
Znajdź nas na Facebooku